Home

In mijn beroep als psycholoog wil ik op basis van wederzijds vertrouwen samenwerken met mijn relaties. Opdrachtgevers geef ik duidelijk inzicht in mijn werkwijze en acties, zodat zij weten welke doelen wij samen nastreven en kunnen bereiken.

De mens, de kandidaat die ik tegenover mij heb, kijk ik recht in de ogen. Ik beschouw elke kandidaat in totaliteit en ik benader iedereen met respect en aandacht. Ik sta open voor elke mening, elk signaal. Vooringenomenheid ken ik niet.

Ik schroom niet om de boodschapper van slecht nieuws te zijn. Slecht of goed nieuws, een eerlijk oordeel biedt alle partijen altijd het meeste perspectief. Confrontaties kunnen momenten zijn die leiden tot een nieuw en mooier inzicht. Voor kandidaat en voor de opdrachtgever.